هدف از گذاشتن این پست توهین به كسی یا كسانی نیست بلكه درد و دلی است خودمانی. لطفا به خودتان نگیرید. احیانا اگر هم به خودتان گرفتید پس شامل حال این نوشته می شوید.شرمنده تان!!!

منتظر نظرات تان هستیم.

 

خود آگاهی چیزی است كه مرا دائما از مشغولیتهای دائمی كه مرا قربانی خود كرده اند ، بیرون می كشد و به خودم فرا می خواند . من را جلو آینه قرار می دهد تا خودم و ارزش های درونیم را بشناسم .

خودآگاهی بالاتر از آگاهی از فلسفه ، آگاهی از علم ، آگاهی از صنعت  و . . . است ، كسی كه دكترای فلسفه دارد و روزی هزار بار هم خود را در آینه می بیند اصلا به خودش فكر نمی كند كه بتوان خودآگاهی را برای او تعریف نمود ، این ها فقط تخصص  دارند ، خودآگاهی یعنی چیزی كه مرا به خودم معرفی كند ، مرا به خودم بنمایاند و متوجهم كند كه من چقدر ارزش دارم .

هركس به اندازه ایمانی كه به خود دارد ارزش دارد . حال فكر كنید ما چقدر خودمان را ارزشمند می دانیم ؟؟؟

مگر ما شرقی ها ، دنیای سومی ها ، ما مسلمان ها و ما ترك ها چكار كرده ایم و با ما چكار كرده اند ؟؟ اول مذهبمان ، ادبیاتمان ، زبانمان ، فكرمان ، گذشته مان ، تاریخمان و اصلا نژادمان را و همه چیزمان را چنان تحقیر كرده اند ،  ما را بقدری آدم های دست دوم حساب كرده اند كه ما نشستیم خودمان خودمان را مسخره كردیم و مسخره می كنیم !

دیگر وقتی كسی به ما جك می گوید ما خودمان هم از روی حقارت و كوچكی به او می پیوندیم و زبان ، ادبیات و ناموس خودمان را به تمسخر می گیریم . . . و از طرفی خودشان را آنقدر برتر و بالاتر و عزیز تر نشان داده اند كه ما برای بزرگ شدن ، برای اینكه خود را روشن فكر نشان دهیم تازه به زبان آنان صحبت می كنیم و كروات می زنیم ، كت و شلوار انگلیسی می پوشیم و تازه حركت راه رفتن آنان را تقلید می كنیم و به راستی این كار هایی كه ما انجام می دهیم اصلا كار انسان است ؟ آیا حیوانات خود را آنقدر ذلیل می شمارند كه ما خود را می شماریم ؟

حتی تحصیل كرده ی ما از اینكه زبان مادری خودش را از یاد برده ، از اینكه به جامعه ی انسانی خودش ، از اینكه تاریخ خودش را نمی داند ،  افتخار می كند این همه خریت ؟؟؟  آخر خریت هم نمی شود گفت كه به خر توهین می شود ،‌ آخه آدم اینقدر در بی شعوری افتخار بكند ؟؟؟

خیلی عجیب است طرف نه اینكه در یاد گرفتن زبان فرنگی افتخار بكند ، بلكه در از یاد بردن زبان مادریش افتخار می كند ، آخر كجای دنیا و در كدام علم گفته شده كسی كه چیزی را از یاد می برد باید به نفهم تر شدنش افتخار كند. كجای دنیا ؟؟؟ تا این اندازه  عاجز و ذلیل ؟؟؟

 بابا این كه همان مانقورتیزم یا دیالكتیك سوردل است ، دیالكتیك سوردل همان دیالكتیك بچه است . بچه وقتی كه مادرش اورا می زند ، تحقیرش می كند و با او دعوا می كند ، ناراحت است و برای رهایی از جور و جفایی كه در حقش شده به دامان خود مادر پناه می برد تا از حمله مادر در امان بماند .

نژاد برتر ، قوم برتر ، ملت برتر و حتی آدم برتر برای اینكه برای اینكه قومی ، ملتی را به زیر قدرت ، یوغ و مهمیز خویش بكشد او را تحقیرش می كند .

به قدری مذهب ، تفكر ، زبان ، گذشته ، فرهنگ و همه چیزش را تحقیر می كند كه او برای اینكه از مسیر تهمت ها و تحقیر های او ، از جایی كه همیشه به وسیله او تحقیر می شود ، فرار كند ، به دامن خود او پناه می برد خودش را به شكل او در می آورد كه دیگر در مسیر تهمت های او نباشد .

برای مثال وقتی در جمعی می نشیند و می بیند كه به ترك ها جك گفته می شود آنقدر خود را حقیر و ناتوان می شمارد كه از خود دفاع نمی كند و برای فرار از كسی كه به او توهین می كند خود را همرنگ او می كند و این است آن خریتی كه از آن سخن می گفتم باز هم حیف خر كه بخواهیم این افراد را خر بنامیم !!!

مسلما نسلی ، آدمی و ملتی كه خود را كوچك بشمارد كوچك هم هست . برای اینكه بتوانی دیگری را بصورت برده ی خود تسلیم كنی ، اول باید تحقیرش كنی ، به نحوی كه خودش هم باور كند كه از ذات و نژاد ،پست است ! آنگاه است كه نه تنها پستی برای او بد و چندش آور نیست ، بلكه با تمام آرزو و عشق و التماس ، می آید به بردگی تو و پناه می آورد به اربابی تو !!!

از زمان رضا قاطرچی ما هم به وسیله ی دولت های استعماری استحمار شده ایم و طوری تاریخ و تمدن و زبان و همه چیز ما را خورد كرده اند كه خودمان هم باور كرده ایم كه حقیریم و این حقارت برای ما به یك فلسفه ی وجودی تبدیل شده است . . . اما باید بگویم همانطور كه در همه ی مكاتب انسانی نقل شده است و می شود ،  تمام انسان ها با هم برابرند و نژاد برتر وجود ندارد پس هیچ قومی حق ندارد دیگری را خوار شمارد .  اینكه به قومیت های ایرانی جك می گویند دقیقا از زمان رضا قاطرچی آغاز شده و ما دیگر نباید این اشتباه را انجام دهیم و خودمان نیز خودمان را تحقیر كنیم و این كاریست كه برخی از ما انجام می دهیم و همین جا از شما خواهش می كنم كه از این لحظه به غیر انسانی بودن  این عمل فكر كنید و این كار را دیگر انجام ندهید !!!

البته برخی می نشینند و می گویند عیبی ندارد كه "مگه با یك جك گفتن چی میشه بابا ؟؟؟ " در پاسخ این افراد باید بگویم كه سیاست میگه  اگه خواستی به یكی جوالدوز بزنی اول سوزن را امتحان كن ببین نمی فهمه بعد جوالدوزه را بزن !

بله اول به خودت جك می گویی ، بعد به جای آنا از مامان استفاده می كنی تا به اصطلاح با كلاس شی ، بعد اعداد را به یك زبان دیگر می گویی و . . . تا نفهم شدن خود را تكمیل كنی . . .

اگر می خواهید قومی سربلند باشید نه به قومی توهین كنید و آن را حقیر بشمارید و نه این حق را به كسی بدهید كه شما را تحقیر كنند و به شما توهین نمایند . . .

 

نویسنده : كامران فریدونی كشكولی

 kamranfareidouni@yahoo.com

دوشنبه 29 اسفند 1390
بؤلوملر : مقاله لر,